Children's Festival of Welsh History 2016

Dysgu, Darganfod a DATHLU

 

Croeso i Gŵyl Hanes Cymru i Blant 2020.

Eleni, bydd yr ŵyl yn dra wahanol wrth inni gyflwyno cyfres o ffilmiau byrion am gymeriadau o hanes Cymru; eich croesawu i ymuno â ni mewn amryw o weithdai , ynghyd â chynnal ambell sesiwn fyw - a'r cyfan ar lein. Er y byddwn yn gweld eisiau ymweld â rhai o leoliadau treftadaeth godidog Cymru, mae partneriaid yr ŵyl wedi aros yn driw wrth inni gyflwyno ein arlwy ar lein eleni. Dymunwn ddiolch o galon i bob un ohonynt am eu cefnogaeth.

Byddwn yn lansio'r ŵyl ar Fedi 16eg, diwrnod Owain Glyndŵr, gyda fideo o gân Glyndŵr, wedi'i saethu ar leoliad yng Nghastell Harlech. Yna, o Fedi'r 21ain ymlaen, byddwn yn rhyddau 14 o ffilmiau byrion, bob un yn cyflwyno cymeriad neu stori o hanes Cymru - mae'r ffilmiau oll ar gael am ddim i ysgolion tan hanner tymor yr Hydref. Bydd deuddeg o'r ffilmiau yn cynnwys fersiynau wedi'i cyfieithu i BSL a chapsiynnau Cymraeg a Saesneg.

Bydd modd i ysgolion, fesul dosbarth o hyd at 30 o blant, archebu gweithdy ynghlwm â rhai o'r ffilmiau - bydd rhain yn amrwyio o weithdai drama i weithdai datblygu iaith a llafaredd.

Cysylltwch â ni am wybodaeth pellach, gan obeithio y bydd mod inni eich croesawu i fod yn rhan o'n gŵyl 'wahanol' eleni.