Children's Festival of Welsh History 2016

Dysgu, Darganfod a DATHLU

CROESO I GŴYL HANES CYMRU I BLANT 2019

Eleni mae'r ŵyl yn dathlu ei phenblwydd yn 5 mlwydd oed. Ers cynnal y digwyddiad cyntaf yng Nghastell Aberteifi ym mis Medi 2015, rydym wedi llwyfannu dros 400 o sioeau mewn lleolaidau treftadaeth dros Gymru gyfan, gan ddiddanu ac addysgu tua 20,000 o blant.

Bydd eleni eto yn flwyddyn arbennig, gyda dros 100 o sioeau mewn amrywiol leoliadau hanesyddol - o daith cestyll y Gogledd yng nghwmni Owain Glyndŵr i daith arfordirol Eliseus Evans - morwr o Nefyn o gyfnod y Chwyldro Diwydiannol.