Children's Festival of Welsh History 2016

Cymru a’r Chwyldro Diwydiannol:
Chwilio am awduron ifanc

Mewn cydweithrediad ag Urdd Gobaith Cymru; Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Llenyddiaeth Cymru; Cadw a Theatr Genedlaethol Cymru, rydym yn chwilio am 12 o awduron ifanc i ymgymryd â’r her o ysgrifennu dramâu byrion i blant ar gyfer cael eu llwyfannu fel rhan o Ŵyl Hanes Cymru i Blant 2018.

Bwriad Gŵyl Hanes Cymru i Blant, ym mis Medi 2018, fydd llwyfannu 12 sioe wahanol fydd yn cyflwyno hanes y Chwyldro Diwydiannol yng Nghymru. Yn ystod yr ŵyl bydd y sioeau, a fydd yn cynrychioli diwydiannau megis copr, llechi, glo, tun a gwlân, yn cael eu llwyfannu mewn lleoliadau treftadaeth dros Gymru gyfan a hynny mewn cydweithrediad â chyrff megis Cadw, Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Y nod fydd addysgu plant a phobl ifanc am gyfnod pwysig iawn yn hanes Cymru a hynny trwy gyfrwng cyfres o ddramâu un person difyr a rhyngweithiol.

Bydd y 12 awdur a ddewisir yn derbyn hyfforddiant bwrpasol dan nawdd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru. Hefyd, byddwn yn sicrhau fod gan pob un o’r awduron fentor, a fydd ar gael ar lein, i drafod a datblygu syniadau trwy gydol y cyfnod sgriptio.

Y sioeau

 1. Copr
 2. Llechi
 3. Diwydiant Haearn
 4. Tun
 5. Glo / David Davies, Llandinam
 6. Dŵr / Pŵer
 7. Dyfeisgarwch/Entrepreneuriaeth
 8. Diwydiant Morwrol
 9. Dic Penderyn
 10. Y Porthmyn
 11. Gwlân
 12. Diwydiant y dyfodol

Disgwylir i’r dramâu byrion gael eu cyflwyno erbyn diwedd 2017. Yn ystod hanner cyntaf 2018, bydd bob un o’r dramâu byrion, yn ddibynnol ar dderbyn grantiau a nawdd pwrpasol, yn cael eu datblygu gan gyfarwyddwyr ac actorion proffesiynol, a bydd y 12 sioe yn cael eu llwyfannu fel rhan o Ŵyl Hanes Cymru i Blant ym mis Medi 2018. Bydd cynrychiolwyr o blith y partneriaid yn dethol y 12 ymgeisydd llwyddiannus.

Manylion yr hyfforddiant:

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn £300 tuag at gostau teithio i’r diwrnodau hyfforddiant

Os ydych chi rhwng 16 – 25 oed, ac â diddordeb yn hanes Cymru ac ysgrifennu ar gyfer plant, yna ewch amdani! Cwblhewch y ffurflen gais, a’i gyrru atom cyn Mai 15fed, 2017. Byddwn yn cyhoeddi enwau’r 12 person llwyddiannus yn Eisteddfod yr Urdd Pen y Bont ar Ogwr, Taf ac Elai.

Ffurflen gais