Children's Festival of Welsh History 2016

Barti Ddu - Cnaf Cyfrwys y Caribî

Dewch i gwrdd â Barti Ddu, y môr-leidr mwyaf tanllyd, lliwgar a llwyddiannus ohonyn nhw i gyd!.

Gasnewydd Bach, yn Sir Benfro yn wreiddiol, nid dewis Barti Ddu oedd bod yn fôr-leidr. Eto’i gyd fe ddatblygodd yn arweinydd eofn a ysbeiliodd dros 400 o longau gan arwsydo morwyr y Caribî.

Beth oedd môr-ladron yn ei fwyta?
Beth oedd hoff ddiod Barti Ddu?
Pa reolau hynod oedd ar fwrdd ei long?
Yn y sioe, cewch ddarganfod ffeithiau difyr ac annisgwyl am Barti Ddu a bywyd y môr leidr!