Children's Festival of Welsh History 2016

Yr Esgob William Morgan - Beibl Cymraeg i Bawb gan Danny Grehan

Llion Williams Actor - Llion Williams

Roedd yr Esgob William Morgan, pan fu farw yn 1604, yn ddyn tlawd, ond yn ystod ei fywyd cynhyrchodd un o drysorau mwyaf gwerthfawr y genedl - Y Beibl Cymraeg.

Dewch i gyfarfod â’r Esgob William Morgan mewn perfformiad rhyngweithiol ar gyfer plant 6 - 11 oed. Yn ystod awr hwyliog, caiff y plant eu cyflwyno i stori rhyfeddol William Morgan, o’i fagwraeth yn Wybrnant i’w ddyrchafiad i fod yn Esgob Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Pam fod y Beibl wedi’i gyfiethu i’r Gymraeg ? Sut aethpwyd ati i gwblhau’r gwaith ? Pa effaith gafodd cyfieithu’r Beibl ar bobl cyffredin Cymru, ac a fydde ni'n dal yn siarad yr iaith Gymraeg heddiw pe na bae William Morgan wedi cyflawni’r gwaith ?

Yr Esgob William Morgan - Beibl Cymraeg i Bawb