Children's Festival of Welsh History 2016

Buddug - Brenhines y Brwydro

Gwraig. Mam. Brenhines. Gwarchodwraig ei phobol. Neu …dynes wallgof a rhyfelgar gyda blas am waed Rhufeinig. Pwy oedd y Buddug go iawn ?

Â’r Rhufeiniaid wedi goresgyn y rhan fwyaf o Gymru a Lloegr, mynnodd Buddug frwydro dros ei hawliau a rhyddid ei phobol. Ond faint o wahaniaeth a wnaeth yr arweinydd pengoch yn y diwedd - a beth fyddai wedi bod yn wahanol petai hi wedi llwyddo ?

Dyma gyfle i gyfarfod â Buddug mewn perfformiad rhyngweithiol ar gyfer plant oed 6 - 11.

Buddug - Brenhines y Brwydro