Children's Festival of Welsh History 2016

Y Ladis Copr - O Barys i Bedwar Ban Byd gan Iestyn Wyn

Manon Wilkinson Actor - Manon Wilkinson

Gwaith y merched, a rhai o’r plant, ar fynydd Parys oedd derbyn y lympiau mawr o fwyn o grombil y mynydd, a’u torri’n fân yn barod ar gyfer y broses gwoddi (smelting). Yn y sioe, bydd Elen Williams, un o Ladis y cyfnod, yn dangos y broses, ac yn ein cyflwyno i hanes y diwydiant coprar Fynydd Parys a'r chwyldro roddodd Sir Fôn ar fap diwydiannol y byd.