Children's Festival of Welsh History 2016

Dafydd ap Gwilym - Trafferth! gan Aneirin Karadog

Meilyr Sion Actor - Meilyr Sion

Dafydd ap Gwilym, y bardd gorau welodd Cymru erioed, (a fe sy'n dweud hynny!) sy'n tywys ei gynulleidfa ar daith hudol trwy Gymru. Rhaid iddo ffoi o Geredigion am resymau cwrwriaethol ac felly y lle gorau iddo anelu amdano yw llys ei noddwr caredig, Ifor Hael, yng Ngwent. Ar y ffordd mi fydd yn dysgu am nifer o gymeriadau pwysig yn hanes a chwedloniaeth Cymru fel Caradog, Teyrnon, Maches a Gwenllian. Dyma sioe fydd yn cyffroi'r dychymyg, cyflwyno hanes ein gwlad mewn modd cyffrous a chyflwyno'r gynulleidfa i gymeriad a barddoniaeth Dafydd ap Gwilym, bardd gorau Cymru!