Children's Festival of Welsh History 2016

Harri Tudur - Arwr Cymru neu Fradwr? gan Aled O Richards

Danny Grehan Actor - Danny Grehan

Ym mis Awst 1485, gyda help llaw nifer o filwyr Cymreig, fe wnaeth Harri Tudur drechu Richard lll, ym mrwydr Bosworth, a cael ei goroni’n frenin Lloegr. Cafod Harri Tudur gefnogaeth nifer o foneddigion Cymru, ac o ganlyniad fe edrychodd ar eu hôl, a’u gwneud yn llawer mwy cyfoethog. Roedd y beirdd yn cyfeirio ato fel ‘Y Mab Darogan’ gan eu bod yn credu y byddai cael Cymro yn frenin Lloegr yn siwr o fod yn beth da. O ran y gweddill, y Cymry cyffredin, roedd bywyd yn anodd, ac fe wnaeth y brenin o Gymro fawr ddim i’w helpu.

Cyfle i gyfarfod â Harri Tudur mewn perfformiad rhyngweithiol wedi’i anelu at blant 6 - 11 blwydd oed. Ymunwch ag ef ar ei daith trwy Gymru wrth iddo geisio recriwtio byddin i ymladd y erbyn Richard lll yn Bosworth. Dysgwch am y Cymro ddaeth yn frenin Lloegr gan gychwyn cyfnod pwysig iawn mewn hanes - Y Tuduriaid.

Henry