Children's Festival of Welsh History 2016

Hedd Wyn – Pam ein bod ni’n cofio?
gan Anni Llŷn

Sion Emyr Actor - Sion Emyr

I nodi can mlwyddiant ers marwolaeth a champ Eisteddfodol y Prifardd Hedd Wyn, dyma gyfle i blant Cymru glywed ei stori drist ond ysbrydoledig.

Gyda’r Rhyfel Byd Cyntaf yn gefnlen, bydd cyfle i’r plant fod yn rhan o’r stori a dysgu am ddyfalbarhad y bardd wrth iddo geisio gwireddu ei freuddwyd o ennill cadair yr Eisteddfod Genedlaethol.

Dewch ar daith i ddysgu mwy am yr unigolyn arbennig yma a’i ran pwysig yn hanes Cymru.

Hedd Wyn