Children's Festival of Welsh History 2016

Arglwyddes Llanofer - Pleidiol wyf i'n Gwlân gan Mared Roberts

Catrin Morgan Actor - Catrin Morgan

Fyddwch chi'n gwisgo gwisg Gymreig ar ddydd Gŵyl Dewi ? Yn y sioe, cawn gyfarfod Arglwyddes Llanofer - menyw gyfoethog a diwylliedig o ardal y Fenni , oedd am weld merched Cymru yn gwisgo dillad o wlân Cymreig ...bob dydd! Yng nghwmni'r Arglwyddes, byddwn yn dysgu am hanes y wisg, ynghŷd â thwf y diwydiant gwlân yng Nghymru yn ystod cyfnod y chwyldro diwydiannol.