Children's Festival of Welsh History 2016

Mae’r Lleuad yn Goch gan Myrddin ap Dafydd

Myrddin ap Dafydd - Myrddin ap Dafydd

Dyma nofel hanesyddol swmpus hynod ddarllenadwy i blant a phobl ifanc gan enillydd Gwybr Tir na n-Og 2018. Daw â hanes pwysig llosgi’r Ysgol Fomio yn fyw i ni drwy lygaid plentyn, ond daw hefyd â thrychineb Guernica ac ysbryd unigryw Gwlad y Basg i gynulleidfa Gymraeg. Yn yr oes sydd ohoni, mae hanes y llyfr yn teimlo’n gyfoes iawn a gellir dysgu ambell beth gan y cymeriadau gafaelgar yma. Myrddin ap Dafydd fydd yn trafod ei nofel gyda disgyblion o ysgolion Uwchradd yr ardal.