Children's Festival of Welsh History 2016

Hari Liwt - Stori Llywelyn Fawr gan Myrddin ap Dafydd

Neil Williams Actor - Neil Williams

Yn y sioe, bydd y plant yn cyfarfod â Hari Liwt ei Hun - cerddor yn Llys Llywelyn Fawr. Bydd Harr, trwy gyfrwng drama a cherddoriaeth, yn cyflwyno’r plant i stori Llywelyn Fawr, un o'r tywysogion mwyaf dylanwadol a llwyddiannus welodd Cymru erioed. Bydd y sioe yn rhyngweithiol, gyda digonedd o gyfle i’r plant gymryd rhan. Byddant yn dysgu am berthynas cythryblus Llywelyn Fawr a'r Brenin John; y Magna Carta, ynghyd â sut aeth Llywelyn Fawr ati i frwydro yn erbyn ei frodyr er mwyn uno Cymru.