Children's Festival of Welsh History 2016

Owain Glyndŵr – Ein Harwr Ni gan Eleri Twynog

Gwion Aled Williams Actor - Gwion Aled Williams

Ar ôl blynyddoedd o fyw dan ormes Arglwyddi’r Mers a brenhiniaeth Lloegr, dyma un Cymro dewr yn penderfynu taw digon oedd digon! Breuddwydiodd am gael annibynniaeth i Gymru, ac yn 1400 cyhoeddodd ei hun yn Dywysog Cymru. Am ddeuddeng mlynedd, arweiniodd wrthryfel yn erbyn awdurdod Lloegr yng Nghymru, ac er iddo lwyddo ar y cychwyn, yn y diwedd bu'n rhaid iddo enclio.

Cyfle i gyfarfod ag Owain Glyndŵr mewn sioe rhyngweithiol wedi’i anelu at blant 6 - 11 blwydd oed. Beth achosodd y gwrthryfel ? Beth ddigwyddodd yn ystod y deuddeng mlynedd o frwydro, a pham inni yn dal i gofio a chyfeirio at Owain Glyndŵr fel un o’r arwyr mwyaf erioed ?

Owain Glyndŵr – Ein Harwr Ni