Children's Festival of Welsh History 2016

Dic Penderyn - Arwr y Bobl Gyffredin gan Mirain Alaw Jones

Dewch ar siwrne i Ferthyr Tudful, 1831, yng nghwmni Dic Penderyn. Cewch ddysgu sut odd bywyd i’r bobl gyffredin a sut brofiad fyddai wedi bod i weithio yn y gweithfeydd haearn yn ystod cyfnod o galedi a gorthrwm y meistri pwerus a chyfoethog. Mae protest ar droed ac mae Dic Penderyn, ynghyd â channoedd o’i gydweithwyr, yn codi llais er mwyn mynnu newid y drefn. Ond methiant fu’r gwrthryfel, a bu’n rhaid i Dic dalu’r pris eithaf.