Children's Festival of Welsh History 2016

Yr Arglwydd Rhys - Arwr y Deheubarth gan Aled O Richards

Lord Rhys Actor - Dion Davies

Roedd y Normaniaid yn ei gasau am iddo losgi eu cestyll a dwyn eu tir - ei dir e’ yn y lle cynta’!
Roedd Brenin Lloegr yn amheus ohono, ond fe ddaethon nhw’n ffrindiau.
Roedd yr offeiriaid a’r mynachod yn ei barchu am iddo roi tir iddyn nhw adeiladu mynachlogydd newydd sbon.
Ac roedd y beirdd a’r cerddorion wrth eu bodd ac yn hoff iawn ohono am iddo gynnal Eisteddfod fawreddog i arddangos eu doniau - a’i gastell newydd crand.

Dyma gyfle i gyfarfod â’r ymladdwr dewr - Yr Arglwydd Rhys, mewn perfformiad rhyngweithiol wedi’i anelu at blant oed 6 - 11. Dewch i ddysgu mwy am y Cymro cyntaf i adeiladu castell o garreg, ac am yr Eisteddfod gyntaf erioed yn 1176.

Yr Arglwydd Rhys - Arwr y Deheubarth