Children's Festival of Welsh History 2016

Roald Dahl - Dychmygwch! gan Anni Llŷn

Tudu'r Phillips Actor - Tudu'r Phillips

Yn y sioe, bydd y plant yn cyfarfod ag Alf - cymeriad lliwgar, diddorol, sy’n CARU darllen. Yn ei gôt amryliw unigryw, sy'n llond pocedi ar gyfer ei lyfrau, bydd Alf yn rhannu gyda’r plant ei gariad tuag at ddarllen, ac yn datgelu’r anturiaethau sy’n digwydd iddo pan mae’n dechrau darllen. Ei hoff awdur yn y byd yw Roald Dahl.

Un llyfr ar y tro, bydd Alf, yn ei ffordd ecsentrig, yn cyflwyno rhai o straeon yr awdur ac yn darllen ei hoff ddarnau. Yna, bydd ei ddychymyg yn dechrau crwydro, a bydd yn dangos i’r plant sut mae darllen straeon fel hyn yn gwneud iddo neud pethau dwl eraill - a dyma gychwyn ar yr hwyl!