Children's Festival of Welsh History 2016

Robert Recorde - Beth yw’r Broblem? gan Aled O Richards

Dion Davies Actor - Dion Davies

Cymro di-hafal a chanddo broblem i’w datrys.

Yn y sioe hwyliog yma bydd y plant yn cynorthwyo Robert â chyfres o broblemau mathemategol gweledol a rhyngweithiol trwy ddefnyddio amrywiol ddulliau a strategaethau. Wrth ddatrys y problemau byddant yn dysgu mwy am y Cymro diddorol yma a’i waddol anhygoel sy’n amlwg yn ein bywydau bob dydd.

Robert