Children's Festival of Welsh History 2016

Pwy sydd am fynd i'r môr gan Mared Llywelyn Williams

Tomos Wyn Actor - Tomos Wyn

Breuddwyd Eliseus Evans, (neu Seus i’w fêts) yw cael bod yn Gapten Llong. Mae’n Llongwr ar fwrdd yr Amlwch Rose, llong sy’n cario copr o Fynydd Parys i lawr i Borthladd Abertawe yn ystod cyfnod y Chwyldro Diwydiannol. Cyfnod cyffrous a oedd yn arwain Cymru i’r byd modern.

Mae gan Seus hanesion rif y gwlith am y diwydiant morwrol a bywyd ar donnau’r môr, sy’n allwedd i ddarganfod y byd. Bywyd caled a pheryglus ydyw, ond mae rhyw dynfa arbennig i’r môr i’r rheiny sydd â halen yn eu gwaed.

Ymunwch â Seus o borthladd Abertawe i Amlwch ar fordaith sy’n llawn antur a hanesion di-ri.