Children's Festival of Welsh History 2016

Taith yr Iaith

Yn y sioe, daw'r gynulleidfa i adnabod Mr R.Ben Igwr . Mae e'n Swyddog Ystadegau i Lywodraeth Cymru, ac yn dipyn o 'genius'! Mae'r Llywodraeth yn gosod tasg iddo - sicrhau y bydd miliwn o bobl yn siarad Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. Wrth iddo ddechrau cyfri'r gynulleidfa, mae'n sylweddoli y bydd hwn yn dasg anodd dros ben, ac mae'n penderfynu chwilio am ysbrydoliaeth trwy ymchwilio i hanes yr iaith Gymraeg. Mae'n cyflwyno 10 cam pwysig yn hanes yr iaith - o'r Ddeddf Uno, i gyfieithu'r Beibl, Brad y Llyfrau Gleision i'r Welsh Not. Wrth i'r sioe fynd yn ei blaen, mae Mr Igwr yn codi'i galon wrth gyflwyno hanes sefydlu'r Urdd ac ysgolion Cymraeg. Ar ddiwedd y sioe, yn llawn gobaith, mae'n annog y gynulleidfa i siarad Cymraeg, gan taw NHW fydd yn cyfri yn 2050.