Children's Festival of Welsh History 2016

Thomas Telford - Darganfod Pontcysyllte gan Lois Llywelyn Williams

Emyr Gibson Actor - Emyr Gibson

Yn y sioe mae Thomas Telford yn dychwelyd i Gymru unwaith eto gan ei fod wedi clywed for ei gampwaith - Dyfrbont Pontcysyllte, wedi ennill statws Safle Treftadaeth y Byd. Tra’n adrodd hanes ei fywyd, mae’n ceisio cymorth y gynulleidfa i ddod o hyd i’w gampwaith. Bydd y plant yn dysgu am gyfnod eithriadol yn hanes Cymru - cyfnod y Chwyldro Diwydiannol, ac yn benodol am gyfraniad y camlesi fel dull o gario nwyddau i’r porthladdoedd mawr.

Sioe un dyn rhyngweithiol ar gyfer CA2.