Children's Festival of Welsh History 2016

Taith yr Iaith

Llion Williams Actor - Llion Williams

Yn y sioe, daw'r plant i adnabod Mr R. Ben Igwr . Mae e'n Swyddog Ystadegau i Lywodraeth Cymru, ac yn dipyn o 'genius'! Mae'r Llywodraeth yn gosod her iddo - sicrhau y bydd miliwn o bobl yn siarad Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. Wrth iddo ddechrau cyfri'r gynulleidfa, mae'n sylweddoli fod y dasg bron yn amhosib, ac mae'n penderfynu chwilio am ysbrydoliaeth trwy ymchwilio i hanes yr iaith.

Mae'n cyflwyno 10 cam pwysig yn hanes yr iaith Gymraeg - o'r Ddeddf Uno, i gyfieithu'r Beibl; Brad y Llyfrau Gleision i'r Welsh Not. Wrth i'r sioe fynd yn ei blaen, mae Mr R. Ben Igwr yn codi'i galon tra'n cyflwyno hanes sefydlu'r Urdd ac ysgolion Cymraeg. Ar ddiwedd y sioe, yn llawn gobaith, mae'n annog y plant i siarad Cymraeg, gan taw NHW fydd yn cyfri yn 2050.