Children's Festival of Welsh History 2016

Darganfod Celf yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru
Archebwch nawr

Gan gyfuno ffilm a hwyluso byw, mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno dysgwyr i'r orielau celf gyda ffocws ar gelf ac artistiaid Tirlun Cymru. Bydd dysgwyr yn ystyried sut mae tirwedd Cymru wedi ysbrydoli artistiaid. Byddwch yn dadansoddi tirluniau Cymreig, yn cwestiynu tystiolaeth ac yn datblygu geirfa i ddisgrifio ac ymateb i waith celf. Bydd disgyblion hefyd yn cael cyfle i feddwl am dechneg celf, arddull, cyfansoddiad a'r defnydd o olau a lliw.

Mae'r sesiwn yn para tua 45 munud ac yn cynnwys gwylio cynnwys sydd wedi ei recordio o flaen llaw a chymryd rhan mewn gweithdy rhyngweithiol. Mae adnoddau digidol yn ategu pob gweithdy a gellir eu defnyddio naill ai cyn neu ar ôl y sesiwn. Mae'r sesiwn yn cael ei gynnal trwy Microsoft Teams, ond peidiwch â phoeni os nad oes gennych Microsoft Teams – mae dal yn bosib cymryd rhan!

Mae'r gweithdy yma am ddim i ysgolion, ac mae ar gyfer hyd at 30 o blant.
 
National Museum Wales

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3424

Archebwch nawr