Children's Festival of Welsh History 2016

A poetry workshop with Bardd Plant Cymru (Welsh only) on the theme of Welsh Heroes/Heroines.
Book now

Gweithdy barddoniaeth hwyliog, awr o hyd, ar y thema Arwyr Cymru dan ofal Bardd Plant Cymru, Gruffudd Owen.

Yn berthnasol ar gyfer dosbarth o ddisgyblion cyfnod allweddol 2, hyd at 30 mewn nifer.

Caiff cynllun Bardd Plant Cymru ei reoli gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, S4C, Cyngor Llyfrau Cymru ac Urdd Gobaith Cymru.

Sponsored by
Bardd Plant Cymru

Book now