Children's Festival of Welsh History 2016

Gweithdy Celtiaid
Archebwch nawr

Sut oedd bywyd yng Nghymru 2000 o flynyddoedd yn ôl? Ymunwch â'n Celt preswyl am daith rhithwir o amgylch Bryn Eryr, ein tai crwn o'r Oes Haearn. Darganfyddwch pam roedd y tân mor bwysig, pa fwyd oedd yn cael ei fwyta, a sut roedd dillad yn cael eu gwneud. Ond sut ydyn ni'n gwybod cymaint am fywyd yn y gorffennol? Gweithiwch gyda'n hwylusydd i ddarganfod sut i ddatgloi cyfrinachau'r gorffennol a chydweithio i ddatrys dirgelion bedd o'r Oes Haearn.

Mae'r sesiwn yn para tua 45 munud ac yn cynnwys gwylio cynnwys sydd wedi ei recordio o flaen llaw a chymryd rhan mewn gweithdy rhyngweithiol. Mae adnoddau digidol yn ategu pob gweithdy a gellir eu defnyddio naill ai cyn neu ar ôl y sesiwn. Mae'r sesiwn yn cael ei gynnal trwy Microsoft Teams, ond peidiwch â phoeni os nad oes gennych Microsoft Teams – mae dal yn bosib cymryd rhan!

Mae'r gweithdy yma am ddim i ysgolion, ac mae ar gyfer hyd at 30 o blant.
 
National Museum Wales

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3424

Archebwch nawr