Children's Festival of Welsh History 2016

Gweithdy Hedd Wyn
Archebwch nawr

Gweithdy bywiog ar-lein yng nghwmni’r Prifardd – Hedd Wyn. Mi fydd y gweithdy yn trîn a thrafod Barddoniaeth, Rhyfel ac Eisteddfodau mewn ffordd hwylus, yn ogystal a rhoi cyfle i’r plant ddatblygu hyder a dyfeisgarwch drwy gyd-weithio a pherfformio. Gweithdy addas i bawb ac ar gyfer pob gallu.

Cost gweithdy - £85

Cynnwys

- Cyflwyniad byr - 2 funud.
- Pwy ydw i a be ydi’n swydd i.
- Cyflwyno Mewn Cymeriad a’r Wyl Hanes

Cwis/Atgoffa – 5 munud

- Enw barddol Ellis? Enw cartref? Pentref?
- Be oedd Hedd Wyn yn fwynhau wneud?
- I ble’r aeth Hedd Wyn i ymladd yn y rhyfel?
- Sut oedd Hedd Wyn yn cysylltu gyda’i deulu tra’ roedd o yn Ffrainc?
- Be enillodd Hedd Wyn am ysgrifennu’r awdl? Pa liw oedd y gadair?
- Ym mha flwyddyn fuodd Hedd Wyn farw?
- Beth oedd Ffugenw Hedd Wyn?

Cynhesu – 8 munud.

- Paratoi’r grwp ar gyfer siarad yn eglur a perfformio – pawb i ddilyn, pawb ar eu traed.
- Ymestyn/Anadlu
- Tongue Twisters
- Gwyneb Anghenfil, Gwyneb Llygoden
- PTK, BDG. Lalala, lelele, lilili, lololo, lwlwlw a.y.y.b
- Cynhesu’r corff efo’r rhan Litherland o’r sioe. Naid Seren, Ymestyn i fyny ac i lawr, Coesau uchel, Naid seren – a chyfri i 8 ar bob un.

Dim Ond Lleuad Borffor - 10 munud.

- Holi’r plant ynglyn a barddoniaeth. Ydy nhw’n ysgrifennu/darllen barddoniaeth?
- Ydi barddoni yn bwysig? Beth oedd yn ysbrydoli Hedd Wyn? Be ydi ysbrydoliaeth?
- Be ydi porffor? Be ydi ystyr ‘llwm’?
- Darllen y gerdd efo’n gilydd – Share Screen.
- Gofyn i’r plant greu un symudiad ar gyfer pob llinell a pawb i berfformio’r gerdd efo’i gilydd.

Ffugenw – 2 funud. (Os ydi hyn bosib – os ddim, gofyn i’r dosbarth cyfan benderfynu ar enw)

- Gofyn i’r athro/athrawes rannu’r dosbarth yn dîmau. (6 yn bob grwp)
- Egluro bod ffugenw yn debyg i enw tîm.
- Mae gan bob grwp 30 eiliad i ddewis ffugenw ar gyfer eu tîm.

Gêm Odli – Share Screen. – 5 munud.

- Rhoi 5 gair ar y sgrîn.
- Pob grwp i drafod yn dawel a penderfynu pa ddau air sy’n Odli.
- 5 rownd wahanol a pwyntiau ar gael i’r enillwyr.

Geiriau Disgrifio – Aros yn eu grwpiau – 5 munud.

- Trafod themâu’r stori
- Gofyn i bob grwp drafod a dewis un gair sy’n disgrifio’r canlynol
- Eisteddfod, Rhyfel, Hedd Wyn, Cymru, Hanes.

Cwesitynnau – 5 munud.

- Cyfle i’r athrawon neu’r plant ofyn unrhyw gewstiwn ynglyn a’r sioe, Ellis Humphrey Evans neu actio.

Archebwch nawr