Children's Festival of Welsh History 2016

Llyfr Gwyn Rhydderch a'r Mabinogion

Cyflwyniad gan Wasanaeth Addysg y Llyfrgell Genedlaethol i Lyfr Gwyn Rhydderch, llawysgrif o’r oesoedd canol ac un o drysorau diwylliannol pwysicaf Cymru. Mae'n cynnwys y cofnod cynharaf o chwedlau’r Mabinogi, a phetai’r gyfrol ddim wedi goroesi efallai na fyddwn wedi clywed am Culhwch ac Olwen, Pwyll a Rhiannon neu Bendigeidfran. Mae’r fideo yn esbonio beth yw llawysgrif, ac yn trafod sut y crëwyd y llyfr gan fynachod yn Abaty Ystrad Fflur dros 650 o flynyddoedd yn ôl, yn ogystal â bwrw golwg ar sut ddaeth y gyfrol i fod yn eiddo i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.