Children's Festival of Welsh History 2016

Gweithdy Owain Glyndŵr
Archebwch nawr

Owain Glyndŵr

Gweithdy Owain Glyndŵr, i gydfynd â'r ffim fer - Owain Glyndwr - Ein Harwr Ni.
Pris y gweithdy - £85
Ar gyfer hyd at 30 disgybl o CA2

Gweithdy drama llawn hwyl fydd yn atgyfnerthu gwybodaeth y plant am hanes Owain Glyndŵr. Trwy gyfres o gemau rhyngweithiol, gyda'r pwyslais, trwy gydol y gweithdy 45 munud, ar ddatblygu iaith, llafaredd a chydwetihio, dyma ffordd hwyliog i fynd ati i godi hyder y plant tra'n dysgu am un o arwyr ein cenedl.

Archebwch nawr