Children's Festival of Welsh History 2016

Holi Glenys Myfanwy Jenkins - perchennog siop yn Abertawe yn ystod cyfnod y Blitz