Children's Festival of Welsh History 2016

Gwersyll Rhufeinig Rhithiol
Archebwch nawr

Cymerwch ran mewn cyfres o heriau i ddarganfod mwy am fywyd Milwr Rhufeinig. Dysgwch am y Rhufeiniaid a arferai fyw yng Nghaerllion a darganfod pa sgiliau yr oedd y Rhufeiniaid yn edrych amdanynt mewn milwr. Byddwch yn dysgu am arfwisg Rufeinig ac yn cael eich profi ar eich sgiliau gorymdeithio. Gallwch hefyd ofyn cwestiynau am fywyd milwr Rhufeinig a rhai o'r gwrthrychau diddorol a adawsant ar eu hôl.

Mae'r sesiwn yn para tua 45 munud ac yn cynnwys gwylio cynnwys sydd wedi ei recordio o flaen llaw a chymryd rhan mewn gweithdy rhyngweithiol. Mae adnoddau digidol yn ategu pob gweithdy a gellir eu defnyddio naill ai cyn neu ar ôl y sesiwn. Mae'r sesiwn yn cael ei gynnal trwy Microsoft Teams, ond peidiwch â phoeni os nad oes gennych Microsoft Teams – mae dal yn bosib cymryd rhan!

Mae'r gweithdy yma am ddim i ysgolion, ac mae ar gyfer hyd at 30 o blant.
&nsbp;
National Museum Wales

I archebu a siarad â rhywun am y sesiwn hon, ffoniwch (029) 2057 3424

Archebwch nawr